OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.

Takster

 

Prisen for din fjernvarme dækker udgifterne til forskellige afgifter mv. 

Prisen på din fjernvarmeregning er en kombination af dit forbrug, afgifter og incitamentstakst.

Følg med i dit fjervarmeforbrug.

 

Find den aktuelle pris på fjernvarmen i Albertslund Kommune under:


Takster

Takster 2018

Takster 2017

Takster 2016

Takster 2015
 

Find din m3-faktor

Ved opgørelsen af salg af varme pr. m3 reduceres afregningen med en m3-faktor, som er unik for hver fjernvarmebruger og fastsat i forhold til den afstand, man bor fra Varmeværket.

Man ændrede takstsystemet i 2010. Du kan her finde din m3-faktor: M3-faktor

 

 

Energiafgifter for fjernvarme leveret i Albertslund 2016

 

Energiafgifter for fjernvarme leveret i Albertslund 2017

 

 

 

Forventet forbrug

 

Forventet varmeforbrug i forhold til acontobetalinger

 

Graddage

Forbrug i ft. hele året

Aconto

Acontobetaling i ft. hele året

Januar

519

16,68%

 

 

Februar

486

32,29%

 

 

Marts

444

46,56%

1

10%

April

311

56,56%

2

20%

Maj

154

61,50%

3

30%

Juni

58

63,37%

4

40%

Juli

22

64,07%

5

50%

August

18

64,65%

6

60%

September

91

67,58%

7

70%

Oktober

207

74,23%

8

80%

November

341

85,19%

9

90%

December

461

100,00%

10

100%

 

3112

 

 

 

 

 

Der er ikke taget højde for det graddagsuafhængige forbrug, der kan variere betydeligt fra husstand til husstand.

 

Skemaet viser, at der ved alle fraflytninger før sommerferien, kan forventes betydelige efterregninger på varmen.
Det kan skyldes at man indtil da har brugt mere varme, end man har forudbetalt via sine acontoindbetalinger.

 

Ved eksempelvis genhusninger først på året, skal man huske at acontobetalingerne næppe står til, når flytteafregningen bliver gjort op.

 

 

Typisk stillede spørgsmål til varmeregningen

 

 1. Hvad er m³ fjernvarme?
  m³ fjernvarme er den mængde af vand, der passerer gennem dit fjernvarmeanlæg.
 2. Hvad er forskellen på m³ fjernvarme og m³ fjernvarme korrigeret?
  I Albertslund korrigeres det faktiske forbrug af fjernvarmevand med en m³-faktor. Det er det korrigerede forbrug, at man betaler for. Årsagen til at man korrigerer forbruget er, at der er forskel på temperaturen af fjernvarmevandet rundt om i Albertslund. Jo varmere fjernvarmevandet er, jo mindre kan man klare sig med til opvarmning af boligen.
 3. Førhen havde jeg en brugerkorrektion. Hvad nu?
  Fra 2010 har alle fjernvarmebrugere en m³-faktor, der svarer til den tidligere brugerkorrektion. Førhen fik man godskrevet nogle grader via en brugerkorrektion, i dag slipper man for at betale for hele forbruget af fjernvarmevand via m³-faktoren. Men det handler stadig om at afkøle godt, hvilket man gør ved at begrænse forbruget af fjernvarmevand.
 4. Min Brugerkorrektion og min m³-faktor stemmer ikke overens. Hvorfor?
  Den tidligere brugerkorrektion blev fastlagt på baggrund af de data man havde for mere end 10 år siden. I dag har man flere og mere præcise målepunkter rundt om i fjernvarmenettet. Derfor anses m³-faktoren for mere præcis end brugerkorrektionen. Og derfor bliver nogle kompenseret mindre end tidligere, mens andre kompenseres mere.
 5. Hvorfor nu "m³ fjernvarme" i stedet for "afkøling"?
  Førhen blev man afregnet i forhold til afkøling, men nu betaler man for m³ fjernvarme. Afkøling og forbruget af fjernvarmevand hænger sammen ud fra følgende formel:

  Afkøling = (MWh x 860) / m³ fjernvarmevand.

  Således er et lavt forbrug af fjernvarmevand pr. MWh det samme som en høj afkøling af fjernvarmevandet - eller en god udnyttelse af energien i fjervarmevandet.
 6. Førhen fik jeg bonus / straf, men nu...?
  Førhen fik man med incitamentstaksten en bonus eller straf, når året var omme. Det gør man ikke længere. I dag betaler man for det fjernvarmevand, som løber gennem fjernvarmeanlægget. Jo mindre man bruger, jo billigere slipper man.
 7. Hvad skete der med incitamentet?
  Incitamentet er der stadig: Jo færre m³ fjernvarmevand, jo lavere fjernvarmeregning.

 

Følgeskrivelse til årsopgørelsen 2015 kan du hente her

Albertslund Forsyning

Vognporten 9
2620 Albertslund

Tel. 43 64 86 92